Vstupné pro školy

Platí od 1. 1. 2017

Díky podpoře Hlavního města Prahy se nám daří držet vstupné na přijatelné úrovni.

Vstupné pro organizované dětské skupiny (mimo školní návštěvy) naleznete ZDE

Školní hromadné návštěvy

 Základní vstupné (projekce + výstava)  60,- Kč
 Základní vstupné – projekce pořadu Polaris 75,- Kč 
V ceně není zahrnuto využití 4D simulátorů jízdy po povrchu Měsíce a Marsu a dalších exponátů s řízeným přístupem.

Vstupné pro školní hromadné návštěvy je neměnné a nelze na něj uplatňovat žádné další slevy.

Vstupné pro školní hromadné návštěvy lze použít výhradně pro návštěvy škol s akreditací MŠMT v termínech, které jsou vypsané pro školní představení (zpravidla v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin).

Vstupné je osvobozeno od DPH.

 

Pedagogický doprovod

Pedagogický doprovod má nárok na 1 volno místenku:
na každých 10 žáků mateřské školy a školy se žáky vyžadující zvláštní péči
na každých 10 žáků ZŠ – 1. stupeň
na každých 20 žáků ostatní
Vstupné pro doprovod nad uvedený limit žáků:
 Základní vstupné (projekce + výstava)   60,- Kč 
 Základní vstupné – projekce pořadu Polaris  75,- Kč 

 

Status školní návštěvy

• Návštěva je předem objednána.

• Podepsání souhlasu s podmínkami pro návštěvu školních skupin oprávněnou osobou (v době návštěvy u pokladny).

• Účast ve skupině pro poskytnutí slevy minimálně 10 žáků (studentů).

• Plné respektování návštěvního řádu Planetária.

• Skupině bude vystavena faktura (a to i v případě platby v hotovosti) a vystaven příslušný počet místenek. Je nutné, aby vstupenky měli žáci u sebe po celou dobu návštěvy, protože jim umožňují vstup do sálu.

Minimální cena za školní přestavení

• Je přidáváno představení v době, kdy je zřejmé, že se ho nepodaří naplnit – standardně v době 2 týdny před konáním a kratší

• Je objednáváno doplňkové školní představení

• Je vytvářen nový termín, přestože jsou k dispozici minimálně 2 kapacitně vyhovující představení

• Minimální cena:

Sál Cosmorama      2 500,- Kč

Sál Starvid      1 000,- Kč