ASTRONOMICKÉ KROUŽKY

Astronomická školička
pro děti 1. – 3. třídy ZŠ
Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna otevírá od září 2017 „Astronomickou školičku“ – astronomický kroužek pro nejmenší děti. Školička je určena dětem 1. – 3. tříd ZŠ. Děti se hravou formou dovědí, z čeho se skládá náš vesmír, že některé hvězdy mají pohádkové názvy jako třeba červený obr nebo bílý trpaslík, že Mléčná dráha sice není úplně z mléka, ale zato černá díra, ta je opravdu černočerná.

Kroužek se bude konat počínaje 25. zářím 2017 každé druhé pondělí od 16:30 do 17:30 na Štefánikově hvězdárně.
Lekce jsou vedeny formou her, při kterých si děti osvojí nejen základy hvězdářství, ale také obecná přírodovědná fakta, aby si mohly uvědomit souvislosti mezi přírodními principy na Zemi i ve vesmíru.

Přihlášky je možno vyplnit na prvních lekcích, první lekce je zdarma. Kurzovné činí 700 Kč na školní rok. Po dobu konání kurzu mohou rodiče dětí vyčkat v prostorách hvězdárny.

Kroužek vedou a bližší informace poskytnou:
Jindřiška Majorová (specialistka na práci s mládeží)
Mgr. Jakub Rozehnal (vedoucí Štefánikovy hvězdárny)
tel.: 257 320 540
skolicka@observatory.cz
informace o kroužku na stránkách Štefánikovy hvězdárny

Astronomický kroužek
pro děti 3. – 5. třídy ZŠ
Hvězdárna Ďáblice

Kroužek určený dětem na prvním stupni ZŠ bude probíhat ve školním roce 2017/18
vždy ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin na Hvězdárně Ďáblice

První ukázková lekce proběhne ve čtvrtek 21.9. od 16:30 do 17:45. První tři lekce kroužku jsou zdarma.
Přihlášky: možno podat na první lekci
Kurzovné: 700,- Kč/pololetí

Bližší informace:
Mgr. Lenka Soumarová
tel.: 257 320 540
soumarova@observatory.cz
informace o kroužku na stránkách Štefánikovy hvězdárny

Akademie vesmírných cestovatelů
pro děti 6. – 8. třídy ZŠ
Štefánikova hvězdárna

Jak vypadá nitro našeho Slunce? Co je za hranicemi sluneční soustavy? Co je to galaxie?
A co černá díra … ? Zajímají tě podobné otázky?

Štefánikova hvězdárna v Praze pořádá astronomický kroužek pro zvídavé žáky 6. – 8. tříd. V průběhu devadesátiminutových lekcí, které se konají vždy jednou týdně v odpoledních hodinách, děti zábavnou formou v rolích vesmírných cestovatelů:

 • prozkoumají blízký i vzdálený vesmír a získají odpovědi na své otázky
 • budou pozorovat oblohu dalekohledy hvězdárny
 • navštíví planetárium, hvězdárnu v Ďáblicích i observatoř Astronomického ústavu v Ondřejově
 • získají osvědčení „vesmírných cestovatelů“
 • a ten nejlepší z absolventů malý dalekohled pro první samostatné toulky vesmírem.

  První lekce se koná v úterý 3. října 2017 od 17:00 na Štefánikově hvězdárně.

  Zájemci o astronomii v uvedeném věku, kteří by chtěli kroužek navštěvovat, získají bližší informace na telefonním čísle 257 320 540, kde také přijímáme přihlášky dětí do kroužku.
  informace o kroužku na stránkách Štefánikovy hvězdárny

 •